An Iranian Refugee Commits Suicide in Germany After Spending 7 Months in a Detention Centre (Farsi)

روز شنبه، 28  ژانویه، «محمد رهسپار» ایرانی پناه‌جویی که نزدیک به هفت ماه در کمپ ‌منتظر دریافت پاسخ بود، خود را حلق‌آویز کرده است. این پناه‌جوی ایرانی در کمپی موسوم به «جی‌بی» به سر می‌برد.گفته می‌شود وی در روزهای اخیر به دلیل شرایط بد زندگی و مشکلات پناه‌جویی به شدت دچار افسرد‌گی بوده است.سامان شوهانی یکی از دوستان او در این کمپ به رادیو کوچه گفت که علارغم بیماری روحی شدید، آقای رهسپار چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفته است. حتا مدتی برای بهبود روحی به منزل خواهرش رفته بوده اما این شرایط کمکی به وی نکرده است.هم‌چنین محمد تهرانی یکی از هنرمندان ایرانی که مدت سه سال است در این کمپ به سر می‌برد به رادیو کوچه گفت: «من نمی توانم قضاوت کنم اما به نظر می رسد کسی که هفت ماه پیش به این کمپ آمده و بسیار قوی و ورزش‌کار و با روحیه بود تحت چه فشاری به شدت افسرده و خسته شد. به حدی که حتا تقاضای بازگشت به ایران را داده بود. در حالی که به گفته خودش در صورت برگشت به ایران در خطر مرگ قرار می‌گرفته است.»

محمد رهسپار سی ساله، متاهل و دارای یک فرزند بوده که هنوز در ایران خانواده‌اش به سر می‌بردند. آقای رهسپار در ایران در نیروهای مسلح خدمت می‌کرده است.

لازم به اشاره است بسیاری از پناه‌جویان در آلمان نسبت به شرایط‌شان در اردوگاه‌ها اعتراض دارند. بر خلاف این که دولت آلمان پناه‌جویان ایرانی در این کشور را برنمی‌گرداند اما گروهی از این پناه‌جویان اعتقاد دارند این دولت فشار‌های اجتماعی و محدودیت‌ها را چنان افزایش می‌دهد که خود پناه‌جویان از ماندن منصرف شوند. در حال حاضر در کمپ «جی‌بی» در ایالت بایرن آلمان نزدیک به پانصد پناه‌جو سکونت دارند که نزدیک به شصت نفر از آن‌ها ایرانی هستند.

اتحادیه اروپا علارغم تحریم نفت ایران و هم‌چنین هم‌راهی با جامعه جهانی در برخورد با فشارهای سیاسی و اجتماعی در ایران بنابر نظر برخی از کارشناسان همواره سیاست دوگانه‌ای نسبت به جنبش مردمی ایران داشته است.

خبرهای بعدی و گزارش این روی داد به هم‌راه نظر دیگر پناه‌جویان این کمپ را در بخش گزارش روز رادیو کوچه در روز دوشنبه دنبال کنید.

راديو كوچه

 For the full article from Khanoonjb, click here

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s